Blog

the 500 Internal Server Error

วันนี้มีเวบที่ดูแลเกิดปัญหา  the 500 Internal Server Error ก็เลยต้องมาแก้ บันทึกไว้ก่อนกันลืม 1. ลองเช็ค .htaccess โดยการ rename แล้วลอง refresh ดูว่าผ่านไหม ถ้าผ่านแล้วให้ไปตั้งค่า permalink เพื่อสร้างไฟล์ .htaccess ใหม่ด้วย 2. ถ้าไม่หายให้ลองเพิ่ม Memory Limit ที่ wp-config.php โดยพิมพ์คำสั่ง define(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ’64M’); ลงไปต่อจาก </php ตามรูป   3. ถ้ายังเข้า admin console ได้ให้ลองเข้าไป deactivate plugin ให้หมดและค่อยๆไล่ไปทีละตัว บางทีอาจจะเป็นที่ plugin ก็ได้ (ของผมก็แก้ปัญหาได้ที่ตรงนี้) 4. ถ้าเข้า admin console ไม่ได้ไป rename plugin folder ที่ […]

mash

June 24, 2561