Fitness

รีวิว ลู่วิ่งแบบไม่ใช้มอเตอร์ North Fitness Non Motor

เล่าเรื่องลู่วิ่งใหม่หลังจากใช้ไป 3 เดือน กว่าจะซื้อว่านานแล้ว กว่าจะมารีวิวอันนี้นานกว่า แฮร่ แต่อันนี้ไม่ได้ดองงานแต่อย่างใดค่ะ เป็นความตั้งใจที่อยากลองใช้สักพักดูก่อน เอาให้ตกผลึกกับการได้ใช้งานจริงๆจังๆ แล้วค่อยมาเล่าให้ฟังกัน 

mash

September 3, 2564